Tôm đậu hũ - cá ngừ kho ngọt

Danh mục: Hai món

Món 1: Tôm khìa đậu hũ

Món 2: Cá ngừ kho ngọt

Món ăn kết hợp hai miền Trung Nam

Sản phẩm liên quan