Tuyển dụng

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG PHỤC VỤ CHIA PHẦN ĂN

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG PHỤC VỤ CHIA PHẦN ĂN

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ- CHIA PHẦN ĂN- PHÁT PHẦN ĂN
TUYỂN ĐẦU BẾP CÔNG NGHIỆP

TUYỂN ĐẦU BẾP CÔNG NGHIỆP

Tell: (0274) 650 12 19 Fax: (0274) 650 12 19
Tuyển Quản lý Phục vụ Suất Ăn Công Nghiệp Tại Bình Dương

Tuyển Quản lý Phục vụ Suất Ăn Công Nghiệp Tại Bình Dương

Sắp xếp công việc cho nhân viên; biết tính toán định lượng thực phẩm sống, chín; giao tiếp với khách hàng