CHẾ BIẾN MÓN ĂN THEO NGUYÊN LÝ MỘT CHIỀU TẠI THÁI DƯƠNG

Với khẩu hiệu “Chất lượng- An toàn- Chuyên nghiệp” toàn thể Nhân viên và Ban quản lý công ty luôn tuân thủ toàn bộ từ khâu thu nhận nguyên liệu cho đến chế biến các món ăn theo nguyên lý một chiều.

Với mô hình này, mọi nguyên liệu đầu vào được kiểm tra, lấy mẫu một cách chặt chẽ và được kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào cũng như đầu ra của sản phẩm.

Chính nhờ áp dụng quy trình này đã mang đến Thái Dương sự an tâm từ khách hàng về chất lượng của một phần ăn. Mỗi ngày nhân sự của Quý khách hàng đã được Thái Dương chăm lo đảm bảo sức khỏe nhằm hoàn thành tốt công việc của mình.

Với khẩu hiệu “Chất lượng- An toàn- Chuyên nghiệp” toàn thể Nhân viên và Ban quản lý công ty luôn tuân thủ toàn bộ từ khâu thu nhận nguyên liệu cho đến chế biến các món ăn theo nguyên lý một chiều.

Với mô hình này, mọi nguyên liệu đầu vào được kiểm tra, lấy mẫu một cách chặt chẽ và được kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào cũng như đầu ra của sản phẩm.

Chính nhờ áp dụng quy trình này đã mang đến Thái Dương sự an tâm từ khách hàng về chất lượng của một phần ăn. Mỗi ngày nhân sự của Quý khách hàng đã được Thái Dương chăm lo đảm bảo sức khỏe nhằm hoàn thành tốt công việc của mình.

 

Bài viết liên quan